Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2014-04-23

FVDE Meeting 23.04.2014

 • Resignation Secretary
 • ML List
 • nubs.lu crowdfunding
 • Flyer

Minutes

ML List

 • Staff ML (staff only)
 • Announce ML (press etc)
 • Discuss ML (public for everyone)

OKAY. Muling mecht dat :)

nubs.lu crowdfunding

 • We need a video

Den 27. get dee gemach domadd mir eis ob nubs.lu kennen androen.

Resignation of Secretary

 • Jan wants to resignate from his position
 • Charel huet sech fräiwelleg gemeld als “Ersatz” Sekretär

Jan gett Dokumenter an seng Chargen rem greisten Deels un de Präsident. Just den Rapport vun de Meetings ginn atm vum Sekretär weiderhinn geschriwwen.

Jan bleift domadder weiderhinn Sekretär.

Flyer

 • Hei feelt nach den Text

Den ferdege Flyer get public gemach. Mir kucken eis dreckerei.lu un. Och op sie vläit en Design machen.

De Sam freet dreckerei.lu
De Jan freet dei dreckerei vun Blannenheem

ennmeeting/2014-04-23.txt · Last modified: 2014/12/04 17:48 (external edit)