Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2016-04

EnnMeeting Minutes 2016/04

Date 22/02/2016
Time 22:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

New Telephone number

The new telephone number is +35-27-40-20-30. The old number was not reliable. If this service will not be sponsored, prometheus will cover the costs.

Fax number

Gett ewech gemaach, hunn mir nett méi.

Ennmeeting Sprooch

Meeting Minutes sënn eigentlech nëmmen fir de Verwaltungsrot an kennen ab lo ob Lëtzebuergesch oder Däitsch matgeschriwwen ginn.

IBLC Number

prometheus well déi IBLC Nummer ufroen, geet anengems matt der C3L IBLC Number.

Donations gifs

Ab einer Spende von xx€ versenden wir:

  • ab 25€ wird immer ein Dankesbrief
  • je nach Spende versenden wir kleine Geschenke (3d Prints, Sticker, Poster)
  • ab 1000€ wird ein gemeinsames Essen gesponsort.
Alles nur bei angegebenen Kontaktdaten (Adresse, Email/GPG)

ToDo

Please, review all ToDo's and update them.

xx Nach bestem Wissen und Gewissen xx

ennmeeting/2016-04.txt · Last modified: 2016/02/23 20:30 by orimpe