Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2016-08

EnnMeeting Minutes 2016/08

Date 30/05/2016
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

Address

Dei nei Address gett haut nach op d'Website gesat.

Frënn vun der Ënn, ASBL
c/o Chaos Computer Club Lëtzebuerg, ASBL
Halle Victor Hugo
60 Avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Luxembourg, Europe

GPN review

+- 30 Leit am Talk +- 40€ donations ageholl Talk ass gutt ukomm. Divers Leit sinn nach nom Talk schwätzen komm. Nächst Joer gouf proposeiert fir een Desch (“village”) ze maachen, wei op der hackLU.

Video vum Talk

ennmeeting/2016-08.txt · Last modified: 2016/05/30 22:02 by virii