Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-04

EnnMeeting Minutes 2017/04

Date 30/01/2017
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  • Server Migratioun – virii
  • Aufgabeverdeelung am Comité – virii
  • Server Setup am Wiki – virii
  • Iwwersetzung vun Tails – virii
  • AG – virii

Minutes

Server Migratioun

Mir hunn eisen Server hei am Land getosch. Deen huet elo déi selwecht Specs wéi eisen Server a Rumänien.

Aufgabeverdeelung am Comité

Eis Aufgaben am Comité mussen iwwerduecht ginn. Sou soll zum Beispill den Tresorier dofir zoustänneg sinn fir Erënnerungs Mails un Memberen ze schécken. Op der AG gëtt do nach eng kéier driwwer geschwat wéi mer eis genee elo opdeelen.

Server Setup am Wiki

Déi muss néi geschriwwen ginn! Geschitt am Laf vum Mount.

Iwwersetzung vun Tails

Mir sichen weider Leit déi eis hëllefen den Tails Projet op Lëtzebuergesch ze iwwersetzen. Besonnesch wär dat interessant fir Memberen déi net sou technesch verséiert sinn.

AG

Mir hunn den selwechten Dag ewéi den C3L eis AG. Dat wär den 11. Mäerz. Auerzäit wuel géint 16:00. Eng Mail un Memberen geet deemnächst eraus.

ennmeeting/2017-04.txt · Last modified: 2017/01/30 21:33 by virii