Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2017-04

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2017-04 [2017/01/27 20:34]
virii
ennmeeting:2017-04 [2017/01/30 21:33] (current)
virii
Line 16: Line 16:
  
 ==== Server Migratioun ==== ==== Server Migratioun ====
 +
 +Mir hunn eisen Server hei am Land getosch. Deen huet elo déi selwecht Specs wéi eisen Server a Rumänien.
  
 ==== Aufgabeverdeelung am Comité ==== ==== Aufgabeverdeelung am Comité ====
 +
 +Eis Aufgaben am Comité mussen iwwerduecht ginn. Sou soll zum Beispill den Tresorier dofir zoustänneg sinn fir Erënnerungs Mails un Memberen ze schécken. Op der AG gëtt do nach eng kéier driwwer geschwat wéi mer eis genee elo opdeelen.
 +
 +==== Server Setup am Wiki ====
 +
 +Déi muss néi geschriwwen ginn! Geschitt am Laf vum Mount.
  
 ==== Iwwersetzung vun Tails ==== ==== Iwwersetzung vun Tails ====
 +
 +Mir sichen weider Leit déi eis hëllefen den Tails Projet op Lëtzebuergesch ze iwwersetzen. Besonnesch wär dat interessant fir Memberen déi net sou technesch verséiert sinn.
  
 ==== AG ==== ==== AG ====
 +
 +Mir hunn den selwechten Dag ewéi den C3L eis AG. Dat wär den 11. Mäerz. Auerzäit wuel géint 16:00. Eng Mail un Memberen geet deemnächst eraus.
ennmeeting/2017-04.txt · Last modified: 2017/01/30 21:33 by virii