Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-07

EnnMeeting Minutes 2017/07

Date 13/03/2017
Time 22:00
Location ChaosStuff

Agenda

  • Open Letter to EU Policy-makers – virii
  • EDRi Observer application – virii

Minutes

Open Letter to EU Policy-makers

Den Bréif ass vun der FVDE ënnerschriwwen ginn an gëtt der EU Kommissioun virgeluecht.

EDRi Observer application

Mir kruten den OK vun Digitalcourage e.V. fir bei EDRi Observer ze ginn. Wann mer bei EDRi dran sinn, dann kéinten mer den C3L och mat huelen. Danke an Digitalcourage e.V. :-)

ennmeeting/2017-07.txt · Last modified: 2017/03/14 00:11 by fantawams