Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-09

EnnMeeting Minutes 2017/09

Date 03/07/2017
Time 22:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

Projet Bibliothéike

Et ass en Feedback vum Lycée Belval komm, den Projet wär net prioritäre. Den Chrescht schreift der UNI Lëtzebuerg nach enkéier.

ennmeeting/2017-09.txt · Last modified: 2017/07/03 21:27 by fantawams