Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-11

EnnMeeting Minutes 2017/11

Date 02/10/2017
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  1. Tor node expo – virii
  2. Hotel BigBrother Awards Belgium – virii
  3. Communiqué – virii
  4. FOSDEM 2018 – fantawams
  5. DSI Manifesto – virii

Minutes

Tor node expo

Den Projet ass immens interessant an mir sinn gären bereet ze hëllefen. Bis Enn Oktober kréien mir eng Äntwert wat den Projet ugeet. Technesch ass dat ganzt machbar, et mussen awer nach villes virbereet ginn. Bis dohin bleiwen d'Leit mat eis an Kontakt.

Hotel BigBrother Awards Belgium

Den Hotel ass gebucht.

Communiqué

Den Communiqué gëtt haut nach ofgeschlosse, fir dass mir en kennen ofschécken.

FOSDEM 2018

Mir ginn net op FOSDEM 2018.

DSI Manifesto

Mir fannen den DSI Manifesto gutt an ënnerschreiwen.

ennmeeting/2017-11.txt · Last modified: 2017/10/04 09:39 by fantawams