Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-13

EnnMeeting Minutes 2017/13

Date 30/10/2017
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  1. ING sponsor chrescht
  2. Art project chrescht

Minutes

ING sponsor

ING Sponsor klappt leider net.

Art project

Bis elo hunn mir nach näicht néies vum Projet héieren.

ennmeeting/2017-13.txt · Last modified: 2017/11/06 19:49 by chrescht