Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2017-14

EnnMeeting Minutes 2017/14

Date 06/11/2017
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  1. Kooperatioun mat Déi Lénk chrescht
  2. FVDE Logo fantawams
  3. Torservers.net chrescht
  4. Art project virii

Minutes

Kooperatioun mat Déi Lénk

De Chrescht huet Déi Lénk nach enkéier un de Bréif erënnert a gefrot wi dat mat den Cryptopartië wier.

Mir kucke fir en mi erwuessent Logo ze erstellen. Domadder kéint een sech dann och iwwerleeë fir T-Shirten an esou e Stuff ze erstellen an ze kafen.

Torservers.net

Mir loossen dat sinn a kucke fir bei Digital Rights Fund e Funding ze kréien.

Art project

De Projet gouf of geleeënt, mee d'Leit probéieren dat aneschters ze dréien an halen eis weider um lafenden.

ennmeeting/2017-14.txt · Last modified: 2017/11/06 21:52 by fantawams