Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2018-02

EnnMeeting Minutes 2018/02

Date 22/01/2018
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

  • crowdfunding Fantawams
  • ONG ginn
  • Virstand FVDE

Minutes

Crouwdfunding

Mir huelen eis Haut minimum 1 Stonn Zäit fir um Pad fir den Vikings Server bei der VO ze schaffen. Mir kucken och, dass mir den Pad bis EGA fäerdeg hunn. https://pad.c3l.lu/OwUwTAzADAnAZsAtFAJmFiAsBjAhnRAIxBAiymgDZQURsoBGIA==?both#

ONG ginn

Chrëscht setzt e Bréif ob fir eng ONG ze kontaktéieren.

Mir preparéieren och schonn eng Lettre de motivation.

Virstand FVDE

Mir hunn fir all Posten 1 Kandidat.

ennmeeting/2018-02.txt · Last modified: 2018/01/26 17:27 by chrescht