Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2019-03

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2019-03 [2019/05/06 21:03]
fantawams
ennmeeting:2019-03 [2019/05/07 11:16] (current)
chrescht
Line 14: Line 14:
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
 ==== Torservers.net ==== ==== Torservers.net ====
 +
 Mir soen dem Mo Merci vir säin laangen Asalz. Mir soen dem Mo Merci vir säin laangen Asalz.
  
 ==== CNPD ==== ==== CNPD ====
  
-Mir schreiwen nach en Breif. ​mat mei Nodrock, an scheclen ​den mat allem Drum und Dran bei se rann+Mir schreiwen nach en Bréif ​mat méi Nodrock, an schecken ​den mat allem Drum und Dran bei se eran
  
 ==== Shirts ==== ==== Shirts ====
  
 OU Flag OU Flag
 +
 +Hei een puer Fournisseuren mat deenen mir kéinten zsm schaffen: ​
  
 [[https://​www.wir-machen-druck.de/​t-shirts-extrem-guenstig-bedrucken-selbst-gestalten,​category,​15876.html| Wir-machen-druck.de]] [[https://​www.wir-machen-druck.de/​t-shirts-extrem-guenstig-bedrucken-selbst-gestalten,​category,​15876.html| Wir-machen-druck.de]]
Line 32: Line 35:
 Atelier Kraizbierg Atelier Kraizbierg
  
-Vir den T-shirt huelen mir den Fändel design vir virdrop an hannen drop aschreiwen ​mir e puer general Grondsätz vir Tor Serveren ze bedreiwen. \\+Vir den T-shirt huelen mir den Fändel design vir virdrop an hannen drop schreiwen ​mir e puer general Grondsätz vir Tor Serveren ze bedreiwen. \\
 Den [[user:​orimpe]] streckt $geld fir Produktioun fir. Den [[user:​orimpe]] streckt $geld fir Produktioun fir.
  
ennmeeting/2019-03.txt · Last modified: 2019/05/07 11:16 by chrescht