Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


ennmeeting:2019-05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ennmeeting:2019-05 [2019/06/17 19:16]
fantawams
ennmeeting:2019-05 [2019/08/30 21:01] (current)
fantawams
Line 12: Line 12:
 ==== OU ==== ==== OU ====
 Di 10 Geboter Di 10 Geboter
-* Exit Probabilitéit net méi wei 7% +  * Exit Probabilitéit net méi wei 7% 
-* Vermeiden en Server an engem Five eyes Land bedreiwen +  * Vermeiden en Server an engem Five eyes Land bedreiwen 
-* Keng Modifikatioun vum Trafic +  * Keng Modifikatioun vum Trafic 
-* Keen Trafic sniffen +  * Keen Trafic sniffen 
-* 100% Transparent (Finanzen, Virstand, Wat een mëscht, weien Nodes en huet, Kontakt Info) +  * 100% Transparent (Finanzen, Virstand, Wat een mëscht, weien Nodes en huet, Kontakt Info) 
-* Diversitéit am Netz fërderen, Serveren an aneren Länner bedreiwen, mat anerem OSen, Mat anerem ASen +  * Diversitéit am Netz fërderen, Serveren an aneren Länner bedreiwen, mat anerem OSen, Mat anerem ASen 
-* Knowledge sharing +  * Knowledge sharing 
-* Abuse handling +  * Abuse handling 
-* Integratioun an community +  * Integratioun an community 
-* Net all 3 Typpen vun Tor Serveren bedreiwen (Bridges, Relays and Exits)+  * Net all 3 Typpen vun Tor Serveren bedreiwen (Bridges, Relays and Exits)
  
 ==== DNS caching ==== ==== DNS caching ====
-On dem Enn Server leeft Unbound. Den Tor Server seet reegelméisseg dass den DNS Server ofgestierzt wier. Unbound gouf dowéinst doduerch Knot resolver ersat. Doduerch hunn mir eng immens Performance Erhéijung kritt.+Ob dem Enn Server leeft Unbound. Den Tor Server seet reegelméisseg dass den DNS Server ofgestierzt wier. Unbound gouf dowéinst doduerch Knot resolver ersat. Doduerch hunn mir eng immens Performance Erhéijung kritt.
ennmeeting/2019-05.txt · Last modified: 2019/08/30 21:01 by fantawams