Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2019-06

EnnMeeting Minutes 2019/06

Date 16/09/2019
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

Hack.LU 2019

  • Wat huelen mir mat?
  • Muss nach eppes organiseiert ginn?
  • Muss nach eppes kaaf ginn?
    • T-shirts?
    • Sticker?
    • Bicher?
  • Double membership for events only?

Registre des Bénéficiaires

Mir hunn eis do registreiert. D'offiziel Dokument gouf erausgeprint an leit am Classeur.

BPM Adress

Wei beim C3L?

Siege Social

Wei beim C3L?

Subsiden VDL

Wann mir elo eng nei Address sollten kreien, eng anner wei beim C3L, kenne mir dann Subsiden ufroen?

OU Flag

Wou sinn mir do drunn?

Sticker, Logos an co

Mir hunn 2 Repoen am kallithea, wou mir eis Loggoen sammelen. Vun all Sticker dem mir bis elo gemaach hunn, all T-shirt, all Flag etc. Alles wat nach net drann ass, soll dran kommen, vir dass een se bei Bedarf erem verwenden kann.

ennmeeting/2019-06.txt · Last modified: 2019/09/16 16:18 by fantawams