Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2019-06

EnnMeeting Minutes 2019/06

Date 16/09/2019
Time 21:00
Location ChaosStuff

Agenda

Minutes

Hack.LU 2019

* Wat huelen mir mat? D'Këscht vum leschten Joer wou alles dran ass (Fändel, Stickeren asw)

Registre des Bénéficiaires

Mir hunn eis do registréiert. D'offiziell Dokument gouf erausgeprint an leit am Classeur.

BPM Adress

Wann dann huelen mer déi selwecht wei beim C3L.

Siege Social

Mir wëssen dat nach ëmmer net sou richteg. Mir mussen do eng Léisung fannen!

Subsiden VDL

Wann mir elo eng nei Adress sollten kréien, eng aner wei beim C3L, kenne mir dann Subsiden ufroen?

Nëmmen wann eis Adress och an der Staat ass.

OU Flag

Mir setzen eis als Comité eng Kéier op engem Meetup zesummen an schaffen weider dodrunner.

Sticker, Logos an co

Mir hunn 2 Repoen am kallithea, wou mir eis Loggoen sammelen. Vun all Sticker dem mir bis elo gemaach hunn, all T-shirt, all Flag etc. Alles wat nach net drann ass, soll dran kommen, vir dass een se bei Bedarf erem verwenden kann. * Stickers * T-shirts and co

Ass zur Kenntnis geholl ginn.

ennmeeting/2019-06.txt · Last modified: 2019/09/16 21:41 by chrescht