Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

ennmeeting:2020-01

EnnMeeting Minutes 2020/01

Date 13/01/2020
Time 19:15
Location ChaosStuff

Agenda

  • EGA
  • OU
  • Spuerkont

Minutes

EGA

Eis AG hale mir de 24 Februar of. Virun der AG vum C3L.

OU

Deflenken schreift déi aner Communautéit un an mir iwwersetzen eis 10 Geboter op eng EnnMeeting Minutes 2019/05.

Spuerkont

Eisen Spuerkont gouf einfach esou zougemaach. Et gëtt do nogehaakt.

ennmeeting/2020-01.txt · Last modified: 2020/02/28 17:26 by fantawams