Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:ga:activity-report-2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
organization:ga:activity-report-2017 [2018/02/23 22:39]
virii [Oktober]
organization:ga:activity-report-2017 [2018/02/23 22:43] (current)
virii [Dezember]
Line 27: Line 27:
  
 ==== Dezember ==== ==== Dezember ====
-Routwäissgro Avant-Première - Den Documentaire “routwäissgro /​@hack.lu”,​ iwwert den Chaos Computer Club Lëtzebuerg,​ A.S.B.L., ass verëffentlech ginn. Clubausfluch ob Leipzig zum 34ten “Chaos Communication Congress” organiséiert vum Chaos Computer Club Däitschland wou sech all Joer europawäit d'Chaosfamil trefft. (Lëtzebuerg,​Daitschland,Schwaiz,Eisterreich)..+  * Routwäissgro Avant-Première - Den Documentaire “routwäissgro /​@hack.lu”,​ iwwert den Chaos Computer Club Lëtzebuerg,​ A.S.B.L., ass verëffentlech ginn. 
 +  * Clubausfluch ob Leipzig zum 34ten “Chaos Communication Congress” organiséiert vum Chaos Computer Club Däitschland wou sech all Joer europawäit d'Chaosfamill trëfft. (Lëtzebuerg, ​DäitschlandSchwäizÉisträich)
organization/ga/activity-report-2017.txt · Last modified: 2018/02/23 22:43 by virii