Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:ga:activity-report-2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
organization:ga:activity-report-2018 [2019/02/24 10:31]
fantawams
organization:ga:activity-report-2018 [2019/02/27 22:00] (current)
chrescht
Line 3: Line 3:
 ==== Regelméisseg Ereegnisser ==== ==== Regelméisseg Ereegnisser ====
   *  Mir haten 6 EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 46 oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. ​   *  Mir haten 6 EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 46 oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. ​
-  *  Desweidern waren mir mat engem Presseartikel ​am Joer 2018 vertrueden. ​+  *  Desweidern waren mir mat engem Pressernimmungen ​am Joer 2018 vertrueden. ​
  
 ==== Januar ==== ==== Januar ====
Line 48: Line 48:
 ==== November ==== ==== November ====
  
-  * Mir hunn 5 Joer Frënn vun der Ënn A.S.B-L geféiert.+  * Mir hunn 5 Joer Frënn vun der Ënn A.S.B.L geféiert.
  
 ==== Dezember ==== ==== Dezember ====
organization/ga/activity-report-2018.txt · Last modified: 2019/02/27 22:00 by chrescht