Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


organization:ga:activity-report-2019

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
organization:ga:activity-report-2019 [2020/01/30 18:14]
fantawams
organization:ga:activity-report-2019 [2020/02/22 17:20] (current)
fantawams
Line 1: Line 1:
 <​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​ <​note>​Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch,​ fir VDL / Subsiden unzefroen.</​note>​
-<​note>​ work in progress</​note>​ 
  
 =====Aktivitéits Bericht 2019===== =====Aktivitéits Bericht 2019=====
  
 ==== Regelméisseg Ereegnisser ==== ==== Regelméisseg Ereegnisser ====
-Mir haten 6 EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 46 oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. Desweidern waren mir mat Presseartikelen am Joer 2019 vertrueden. ​+Mir haten 6 EnnMeetings iwwert Joer verdeelt, an haten 46 oppen Méindeger wou mir eis neien interesséierten Leit virstellen. Desweidern waren mir mat Presseartikelen am Joer 2019 vertrueden. ​
  
 ==== Januar ==== ==== Januar ====
Line 15: Line 14:
 / /
  
-==== März ==== +==== Mäerz ​====
 / /
  
 ==== Abrëll ==== ==== Abrëll ====
  
-/+Den 27 Abrëll waren mir op dem Chaos Computer Club Letzebuerg säin een Social Event mat dem Numm The S in IoT stands for security!
  
 ==== Mee ==== ==== Mee ====
  
-/+De 25 Mäi waren mir op en weideren Social Event vum Chaos Computer Club Lëtzebuerg.
  
 +Den 30 Mäi ware 4 Membere vun eis mat dem Chaos Computer Club Lëtzebuerg op der Gulaschprogrammiernacht zu Karlsruhe.
  
 ==== Juni ==== ==== Juni ====
  
 / /
- 
 ==== Juli ==== ==== Juli ====
  
Line 38: Line 36:
 ==== August ==== ==== August ====
  
-+Zwee vun eise Membere waren mam Chaos Computer Club Lëtzebuerg op de Chaos Communication Camp an hunn eis do vertrueden.
 ==== September ==== ==== September ====
  
Line 46: Line 43:
 ==== Oktober ==== ==== Oktober ====
  
-HackLu+Mir waren op der Hack.lu mat engem Stand vertrueden (eng Informatiounssécherheets Konferenz zu Dummeldeng).
  
 ==== November ==== ==== November ====
  
-/+Mir waren op dem Chaos Computer Club Lëtzebuerg säin Social Event vir en Diskussiounsowend iwwert Artificial Intelligence.
  
 ==== Dezember ==== ==== Dezember ====
  
-CCC streams+An der Chaosstuff goufen zesumme mat de Membere vum Chaos Computer Club Lëtzebuerg d'​Streams vum 36C3 gekuckt. 
organization/ga/activity-report-2019.1580404452.txt.gz · Last modified: 2020/01/30 18:14 by fantawams