Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

organization:ga:activity-report-2020
Aktivitéits Rapperen si ob Lëtzebuergesch, fir VDL / Subsiden unzefroen.

Aktivitéits Bericht 2020

Regelméisseg Ereegnisser

Bedéngt duerch Covid19 Situatioun zu Lëtzebuerg,haten mir just 3 EnnMeeings 2020.

Januar

/

Februar

/

Mäerz

/

Abrëll

/

Mee

/

Juni

/

Juli

/

August

/

September

/

Oktober

/

November

/

Dezember

/

organization/ga/activity-report-2020.txt · Last modified: 2021/02/20 20:08 by fantawams