Frënn vun der Ënn A.S.B.L.

Luxembourg based non-profit organization defending civil rights on the internet.

User Tools

Site Tools


Sidebar

user:chrescht

Table of Contents

Mail: chrescht@enn.lu Jabber: chrescht@adamas.ai

Aktivitéitsrapport

2018

* CryptoParty fir déi Lénk organiséiert

2017

 • CryptoParty fir déi Lénk amgangen ze organiséieren
 • FOSDEM Stand
 • No Spy Konferenz
 • Bréif fir d'EDRI
 • Pressecommuniqué mat opgesaat an verschéckt
 • Big Brohter Awards Belgium
 • Aneren Pressecommuniqué verschéckt

2016

 • Inauguratioun Chaosstuff
 • hack.lu Stand
 • Meeting déi Lénk fir eng Cooperatioun
 • Bréifer fir't Bibliotheiken opgesaat an verschéckt
user/chrescht.txt · Last modified: 2019/02/18 15:31 by chrescht